Turks

Sayın veliler,Okulun çocuğunuzla ilgili bütün bildirileri, bu sözlüğü 
kullanarak bulabilirsiniz. Bu amblemler (şekiller) 
çocuğunuzun ajandasında ve bir mektupta belirtilmek 
üzere okul tarafından kullanılacaktır.  Böylece 
çocuğunuzun ne zaman bir günlük geziye gideceğini 
veya bunun için para ödenip ödenmeyeceğini ve 
çocuğunuzun neler getireceğini öğrenmiş olacaksınız. 
Ayrıca okula ne zaman ve niçin gelmeniz gerektiği de 
belirtilecektir. 

Eğer bu konuda sormak istediğiniz bir konu varsa her 
zaman başvurabilirsiniz: www.schoolbrug.be