UPDATES maatregelingen COVID-19

UPDATE maatregelingen COVID-19: 17/03/2020

UPDATE

Coronavirus: scholen blijven open voor opvang

De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdagavond 17 maart, op grond van advies van de wetenschappelijke experten, verstrengde maatregelen in de strijd tegen het coronavirus aangekondigd. Die gaan in op woensdag 18 maart om 12 uur.

Fase 2 van het federaal noodplan blijft van kracht. Doel blijft om de curve van het aantal besmettingen af te vlakken, zodat ons gezondheidssysteem niet overbelast wordt.

  • Wat het onderwijs betreft, heeft de Veiligheidsraad beslist dat de lessen geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten voorzien tot en met vrijdag 3 april. Concreet moeten scholen open blijven voor de opvang van kinderen van ouders die werken in de zogenaamde cruciale sectoren. De federale regering heeft op dit moment nog niet vastgelegd over welke sectoren dat gaat.
  • Onderwijsminister Ben Weyts is, net als de onderwijspartners, bezorgd om de bescherming van het onderwijspersoneel en roept daarom alle ouders op om hun kinderen maximaal thuis op te vangen. Hij roept ook een dringend overleg samen over de toepassing van de richtlijnen van de Veiligheidsraad in het onderwijs. 
  • De ouders die geen beroep kunnen doen op een geschikt alternatief, gaan in overleg met de school om duidelijke afspraken te maken over de opvang. Zodra de cruciale sectoren bekend zijn, kunnen scholen bij gerede twijfel een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
  • Enige uitzondering vormen de kwetsbare kinderen in het buitengewoon onderwijs en de internaten. Voor hen blijft opvang hoe dan ook voorzien.
  • Alle  stages worden ogenblikkelijk stopgezet. Enkel stages in de gezondheidszorgsector kunnen doorgaan, voor zover de nodige beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

 

Zodra er meer info is, krijg je een nieuwe update.

Antwoorden op vragen van scholen vind je op de  Website Onderwijs.

Voor algemene vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9.GO! Basisschool “De Pijl” - Pijlstraat 2 - 2060 Antwerpen - T 03 232 71 50 - secretariaat@depijl.be © 2010 - 2018 VIA FUTURA