De kleuterafdeling

 • 10 Goed uitgeruste kleuterklassen
 • Vernieuwde speelplaats
 • Vrolijke overdekte speelzaal
 • Kinderverzorg(st)er
 • Middagbewaking + slaapruimte.
 • Extra ondersteuning en/of begeleiding door zorgleerkrachten
 • Zorgvuldig uitgewerkt leerlingvolgsysteem F.Laevers
 • Degelijke voorbereiding op het 1ste leerjaar.
 • Integratieproject overgang 3de kleuterklas / 1ste leerjaar
 • Veilig afhaalsysteem
 • Ouderparticipatie

& heel gekke maar zeer lieve juffen

& drie gekke lieve meesters!GO! Basisschool “De Pijl” - Pijlstraat 2 - 2060 Antwerpen - T 03 232 71 50 - secretariaat@depijl.be © 2010 - 2018 VIA FUTURA