De lagere afdeling

  • Veel aandacht voor de mogelijkheden en talenten van elk kind.
  • Moderne leermethodes en aangepaste leermiddelen volgens de nieuwe leerplannen.
  • Veilig Leren Lezen - Kameleon - Kompas - Mundo - Estafette -
  • Zorgvuldig uitgewerkt leerlingvolgsysteem.
  • Computerklas - klascomputers - projectieschoolborden.
  • Vrije keuze levensbeschouwelijke vakken
  • Sportactiviteiten: voetbal, basket, volleybal, sportevenementen, ...
  • Aanbod van culturele activiteiten: muziek, toneel, poëzie,...        
  • Examens - OVSG-toetsen - proclamatie 6de leerjaar.
  • Onderwijsloopbaanbegeleiding - begeleiding doorstroming naar het secundair onderwijs.GO! Basisschool “De Pijl” - Pijlstraat 2 - 2060 Antwerpen - T 03 232 71 50 - secretariaat@depijl.be © 2010 - 2018 VIA FUTURA