Onze 7 pijlers

Ons pedagogisch project steunt op 7 pijlers. Op een creatieve manier willen wij onbevooroordeeld...


  • Actief taal en wiskunde beleven
  • Eerbied voor mens en natuur ontwikkelen
  • Kritisch inzicht verwerven in de maatschappij
  • Belangstelling wekken voor verleden en toekomst
  • Esthetische, emotionele en ethische normen beleven en naar waarde schatten
  • Mondigheid en zelfvertrouwen stimuleren
  • Leren verantwoordelijkheid nemen


GO! Basisschool “De Pijl” - Pijlstraat 2 - 2060 Antwerpen - T 03 232 71 50 - secretariaat@depijl.be © 2010 - 2018 VIA FUTURA